Logo Radio Łódź

Kolejne rozmowy związkowców z rządem. Nie ma porozumienia z ZNP i Forum Związków Zawodowych

W rozmowach ze stroną rządową uczestniczyły trzy centrale związkowe. Tylko Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przystała na propozycję rządu. ZNP nie odwołuje strajku nauczycieli i apeluje do uczniów o zrozumienie.

(Fot. Adam Owczarek)

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do strajkujących nauczycieli, aby zawiesili swój protest, by umożliwić przeprowadzenie egzaminów szkolnych. Podczas spotkania z mieszkańcami Sulęcina w województwie lubuskim prezydent podkreślał wagę tych egzaminów. - Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie te egzaminy odbyć. Pozwólcie im Państwo spokojnie te egzaminy odbyć. Potem będziemy dalej dyskutowali, będziecie najwyżej kontynuowali strajk (...), ja tylko proszę, żeby młodzież mogła spokojnie ten trudny dla niej moment przejść i żeby rodzice też mogli spokojnie ten trudny dla nich moment przejść - powiedział Andrzej Duda. 

Prezydent podkreślił, że nauczyciele są ludźmi ciężkiej pracy, którzy starają się "jak najlepiej wykonywać swoją pracę, jak najsolidniej, z jak największą dbałością o to, aby przyszłe pokolenia Polaków były jak najlepiej wychowane i jak najlepiej wykształcone". Andrzej Duda dodał, że nauczyciele powinni być godnie wynagradzani. - Oni mają prawo tego oczekiwać - i w tym zakresie ja się z nimi solidaryzuję - prezydent. Poprosił jednak, by przedstawiali swoje oczekiwania w taki sposób, żeby dały się zrealizować. 

Wicepremier Beata Szydło apeluje o dalsze rozmowy w oświacie. Wzywa ZNP i FZZ , które nie podpisały porozumienia z rządem, do wznowienia rozmów i współpracy ze stroną rządową. Beata Szydło podkreśliła, że rząd zgadza się z postulatem dobrych zarobków dla nauczycieli. - Chcemy, żeby to były zarobki odpowiadające nakładowi pracy, przygotowaniu, kompetencjom, profesjonalizmowi polskich nauczycieli - powiedziała wicepremier. Podkreśliła, że rząd chce, aby nauczyciele godnie zarabiali. - Nikt z nas siedzących w czasie negocjacji przy stole nie miał co do tego wątpliwości - dodała Beata Szydło. Tłumaczyła jednak, że spełnienie oczekiwań płacowych nauczycieli nie jest możliwe bez zmian w systemie oświaty.
Zapraszając ponownie do rozmów, Beata Szydło wyraziła przekonanie, że "dzisiaj dużo więcej wszystkie strony mogą osiągnąć rozmawiając przy stole, niż stawiając w trudnej, niekorzystnej sytuacji nauczycieli i dzieci". 

Wicepremier podkreśliła, że w tym momencie trzeba zagwarantować spokojny przebieg egzaminów dla młodzieży i uczniów. Jak mówiła, jest to "odpowiedzialność dorosłych i polityków, czyli strony rządowej", ale "przede wszystkim nauczycielskich związków zawodowych". Wskazała w tym kontekście Sławomira Broniarza i centralę Związku Nauczycielstwa Polskiego. - W tej chwili ta odpowiedzialność leży po stronie Pana Broniarza i jego centrali związkowej, dlatego, że "Solidarność" podpisała porozumienie i jej nauczyciele zadeklarowali, że oni nie przewidują strajków w czasie egzaminów. Przynajmniej tak mówił wczoraj przewodniczący "Solidarności", Ryszard Proksa - tłumaczyła Przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, która reprezentowała rząd w rozmowach ze związkami. 

Beata Szydło podkreśliła, że szef ZNP powinien doprowadzić do tego, by można było uspokoić sytuację tak, by egzaminy odbyły się bez zakłóceń, ponieważ "uczniowie nie mogą być zakładnikami żadnej z central związkowych". - Sławomir Broniarz był kiedyś nauczycielem i powinien o tym pamiętać, (powinien) wczuć się w rolę swoją jako nauczyciela, przypomnieć sobie swoich uczniów i zastanowić się nad złagodzeniem protestu - mówiła wicepremier. 

- Dwie oświatowe centralne związkowe odrzuciły propozycje rządu, "Solidarność" zdecydowała się zawrzeć porozumienie - poinformowała reprezentująca rząd w rozmowach z nauczycielami wicepremier Beata Szydło. To wynik rozmów ostatniej szansy w Centrum "Dialog" przed zapowiadanym na jutro przez Związek Nauczycielstwa Polskiego bezterminowym strajkiem w oświacie. 

Beata Szydło dziękowała "Solidarności" za zawarcie porozumienia. - Jest to sukces, bo pokazaliśmy, że można podpisać porozumienie, które daje dobrą szansę i perspektywę na przyszłość - oceniła wicepremier. Jednocześnie deklarowała, że pozostaje otwarta na rozmowy z pozostałymi dwiema centralami związkowymi. Jak mówiła, jeśli centrale związkowe zwrócą się z prośbą o to, rząd jest gotów na kontynuowanie dialogu, bo - jak zaznaczyła - jest to potrzebne polskiej szkole.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oczekiwały 30 procentowej podwyżki dla nauczycieli w tym roku. Miałaby być rozłożona na dwie raty. Rząd proponował dotychczas, poza paktem społecznym dla oświaty, między innymi podwyżka o ponad 9 procent od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 złotych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiadał rozpoczęcie od jutra bezterminowego strajku w oświacie. Rząd deklarował, że egzaminy szkolne się odbędą nawet jeśli nie będzie porozumienia.

Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, przed rozpoczęciem rozmów z przedstawicielami rządu źle ocenił dotychczasowe propozycje w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Rządowe propozycje to, poza paktem społecznym dla oświaty, między innymi podwyżka o ponad 9 procent od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 złotych.

Sławomir Broniarz powiedział, że już w piątek związki zawodowe odrzuciły postulaty rządu. - Jeżeli to będzie powtórzenie tego "pakietu dla edukacji" to niestety, tak wówczas, tak i teraz, mam nadzieję, że wszystkie związki zawodowe go odrzucą, dlatego, że on jest generalnie nie do zaakceptowania. Nie tylko z powodu redukcji stanu zatrudnienia, on jest bardzo niebezpieczny dla edukacji wczesnoszkolnej, wręcz katastrofalny dla małych, wiejskich szkół. To jest rzecz, która będzie różnicowała jakościowo oświatę. Wydaje mi się, że ktoś, kto to napisał pani premier, zrobił jej tym wielką krzywdę.

Spotkanie odbywało się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Biorą w nim udział przedstawiciele ZNP, FZZ i oświatowej „Solidarności”.

W piątek wicepremier Beata Szydło złożyła nową propozycję, którą odrzucili związkowcy. Dziś zaznaczyła, że ma nadzieję, iż podczas wieczornych rozmów rząd porozumie się ze związkowcami oświaty. Dodała, że liczy na złagodzenie formy strajku podczas egzaminów. Dzisiejsze rozmowy w Warszawie mają dotyczyć propozycji podwyżek i zmian przedstawionych pod koniec tego tygodnia.

Jak mówi Beata Szydło - wbrew opinii przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza - rząd jest gotowy do rozmów. - Jeżeli słyszę ze strony pana przewodniczącego Broniarza, że nie było rozmów, czy nie było otwartości ze strony rządu, to moje argumenty są takie: w tym roku była już w styczniu podwyżka, w ubiegłym roku była podwyżka, we wrześniu będzie kolejna, czyli 15 procent w tym roku wzrostu wynagrodzeń, we wrześniu. 

Propozycja rządu składa się z dwóch części - 15 procentowej podwyżki wynagrodzeń do września tego roku oraz skrócenia stażu pracy i ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych podtrzymały wcześniejsze deklaracje rozpoczęcia strajku w szkołach w poniedziałek 8 kwietnia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił apel do uczennic i uczniów, w którym pisze: "Protestujemy w trosce o Waszą przyszłość". Od rana trwa ogólnopolski strajk pracowników oświaty, zorganizowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych.
"Prosimy, zrozumcie nas!" - czytamy w apelu zamieszczonym na stronie internetowej Związku. "Macie prawo, by uczył Was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla Was czas, a nie musi dorabiać po godzinach. Jesteśmy świadomi, że nasz protest może budzić Wasze obawy i spowodować pewne trudności" - piszą autorzy apelu. "Prosimy Was o zrozumienie, bo walczymy o szkołę, w której wszyscy będziemy dobrze się czuli i dzięki której spełnicie Wasze marzenia. Potraktujcie ten czas jako lekcję, jak ubiegać się o prawa swoje i innych" - głosi apel podpisany "Nauczyciele i nauczycielki".

O tym, czy szkoły w województwie łódzkim są gotowe do strajku przeczytasz tutaj.

źródło: IAR

Lista przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w Łodzi, w których za referendum strajkowym opowiedziała się większość załogi:

Bałuty:

Przedszkole nr: 1, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 73, 77, 81, 97, 109, 114, 120, 123, 128, 139, 140, 141, 143, 148, 149, 160, 176, 202, 204, 231, 235,
Szkoła Podstawowa nr 3, 24, 30, 35, 45, 48, 54, 55, 56, 58, 61, 65, 71, 81, 84, 101, 116, 120, 122, 142, 153, 166, 172, 182, 184, 206
Gimnazjum nr 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
Liceum Ogólnokształcące nr: XIII, XV, XXIV, XXX
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 10, 20
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespół Szkół Rzemiosła
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105, 146 i 168
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii


Górna:

Przedszkole nr: 2, 7, 17, 26, 34, 36, 38, 40, 66, 72, 76, 86, 88, 89, 90, 101, 102, 106, 117, 118, 119, 122, 12, 126, 129, 130, 131, 155, 159, 192, 200, 215, 233
Szkoła Podstawowa nr: 5, 7, 10, 38, 42, 51, 64, 83, 109, 110, 113, 125, 130, 138, 143, 162, 174, 189, 190, 194
Gimnazjum nr: 37, 38, 41, 43, 46
Liceum Ogólnokształcące nr: VI, IX, XX, XXV, XXXI
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Przemysłu Mody, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych,
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Śródmieście:

Przedszkole nr: 5, 14, 39, 71, 75, 84, 99, 125, 207, 220
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 14, 23, 70, 79, 94, 111, 173, 175
Gimnazjum nr 1, 2, 3, 5
Liceum Ogólnokształcące nr: III, IV, VIII, XII, XXIX
Technikum nr 3
Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4


Widzew:

Przedszkole nr: 4 , 15, 63, 65, 83, 93, 107, 137, 138, 142, 146, 156, 163, 164, 171, 175, 183, 185, 206, 218, 221, 234
Szkoła Podstawowa nr 4, 12, 33, 34, 37, 139 141, 149, 170, 193, 198, 199, 204, 205
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128,
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, 3, 5, 6
Gimnazjum nr 28, 29, 30, 31, 33, 36, Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
Liceum Ogólnokształcące nr: II, Xl, XXIII, XLIV
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 8
Zespół Szkół Poligraficznych Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Polesie:

Przedszkole nr: 41, 53, 56, 74, 151, 152, 165, 170, 173
Szkoła Podstawowa nr:11, 19, 36, 40, 41, 46, 67, 152, 160
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Gimnazjum nr: 20, 21, 22, 24, 26,
Liceum Ogólnokształcące nr: XXXIV, XXXIII, XVIII,
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3
Pałac Młodzieży
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką