Logo Radio Łódź

Sejm przyjął wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. "Za" było 243 posłów, "przeciw" - 192, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.

(Fot. Kancelaria Premiera/flickr.com)

Ponad godzinę trwało w Sejmie expose premiera Mateusza Morawieckiego. Przysłuchiwali mu się obecni na sali prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ministrowie oraz posłowie. Debata nad expose zakończyła się przed północą. Chwilę później odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Po głosowaniu premier otrzymał bukiet biało-czerwonych róż, który przekazał byłej premier Beacie Szydło.

Premier Mateusz Morawiecki w expose zapowiedział kontynuację i wzmacnianie programów społecznych. Mówił też poza tym, że rząd będzie "bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze". Podkreślił, że państwo wraca do gry na poważnie - do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza teraz przedsiębiorcze państwo. W swym wystąpieniu podkreślił, że rząd chce wielkiej modernizacji Polski. Dodał, że jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która może oznaczać nowe rozdanie w gospodarce światowej. Na początku expose premier Morawiecki podziękował swojej poprzedniczce Beacie Szydło. W jego rządzie jest ona wicepremierem bez teki.

Nie będziemy rządem ideologicznych skrajności

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada rząd wolny od skrajności, który będzie łączył. Szef rządu mówił, że jego gabinetowi będzie równie daleko do liberalizmu, jak i do socjalizmu. Jak podkreślał, lepiej jest łączyć: konkurencję ze współpracą, wymiar globalny z wymiarem lokalnym, Europę ze spoglądaniem przez pryzmat polskich interesów, pragmatykę rządzenia z wolnym rynkiem. "No i cóż - również łączyć prawo ze sprawiedliwością - to też ważne" - podsumował premier Morawiecki.

Premier o służbie zdrowia

Wyższe nakłady i programy walki z rakiem i chorobami serca. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie sejmowego expose ogłasza swoje pomysły na służbę zdrowia. Pierwszy z nich to zwiększenie wydatków w ciągu kilku lat. - W ciągu najbliższych kilku lat doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 procent PKB. To odpowiedź na słuszne postulaty pacjentów, personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek. Ten wzrost jest możliwy przede wszystkim dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki wykorzystaniu instytucji państwowych do tego, żeby rzeczywiście służyły państwu - mówił premier.

Premier zapowiedział też nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi i kardiologicznymi, na które Polacy umierają najczęściej. Jak podkreślił, temu mają służyć dwa programy dotyczące tych chorób - Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapie. Druga inicjatywa to Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego. Polacy mieli wielki wkład w rozwój kardiologii i chcemy, żeby leczenie chorób serca pozostało naszą specjalnością - dodał premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o uszczelnieniu podatku VAT

Premier zapowiedział, że poprawa ściągalności podatku VAT będzie utrzymana. Mateusz Morawiecki zauważał, że w ostatnich dwóch latach, kiedy był ministrem finansów, system uszczelniono. - Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 miliardów złotych, to więcej niż przez poprzednie 9 lat. Zrobiliśmy to walcząc z przestępcami podatkowymi i rozbijając mafie vatowskie. By było to możliwe, trzeba było przywrócić powagę państwa - dodał nowy szef rządu. 

Walka ze smogiem

Premier zapowiedział, że jednym z celów jego rządu będzie walka ze smogiem. Wśród przedstawianych Sejmowi założeń programowych swojego gabinetu premier wskazał troskę o środowisko naturalne. Mateusz Morawiecki mówił, że z powodu smogu umiera 48 tysięcy Polaków rocznie. Czyste powietrze powietrze stanowi - zdaniem premiera - wyzwanie cywilizacyjne. Jest miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Premier zaznaczył, że podobnie jak woda i ziemia, powietrze nie należy tylko do nas, ale także do przyszłych pokoleń. - To, w jakim stanie zostawimy je wnukom, wystawi nam świadectwo - mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że program walki ze smogiem będzie uwzględniał to, iż nie wszystkich stać na czystsze paliwo. Program walki ze smogiem jest więc zarazem programem wsparcia najuboższych, których nie stać na ocieplenie domu, wymianę okien bądź drzwi oraz na dobre, nietrujące paliwo. - Chcemy zlikwidować to ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków - oświadczył premier.

Mateusz Morawiecki podziękował organizacjom społecznym, w tym ruchom miejskim za ich działania na rzecz środowiska.

Zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet

Zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet to jedne z priorytetów gabinetu Mateusza Morawickiego.
Premier mówił, że nie będzie najmniejszego przyzwolenia dla maltretowania, gwałtów, gnębienia i niesprawiedliwości oraz, że państwo musi w tej sprawie mieć "bardzo twardą rękę". Zapowiedział poprawienie mechanizmów zapewniających ochronę ofiar przemocy w domu i miejscu pracy. Zmiana czeka także wymiar sprawiedliwości. Chodzi o przyspieszenie procesów tak, by ofiara przemocy nie spotykała oprawcy latami na sali rozpraw.

Według zapowiedzi premiera, rząd położy także nacisk na troskę o wyrównanie szans kobiet, które w sferze zawodowej napotykają tak zwany szklany sufit. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także wyrazem solidarności. Wyjaśnił, że równość szans powinna się przejawiać w równej płacy i dostępie do stanowisk kierowniczych.

Mateusz Morawiecki zapowiedział również wypracowanie standardów opieki okołoporodowej, czyniących poród godnym poprzez złagodzenie bólu.

Polska równych szans i solidarności społecznej

Mateusz Morawiecki powiedział w sejmowym expose, że drogą do lepszego jutra musi być Polska równych szans i solidarności społecznej.  Szef rządu powiedział, że dzięki programom społecznym, jak 500+ udało się zmniejszyć nierówności społeczne. - Według konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową, społeczną, a nie antyspołeczną - jak wyglądała niestety praktyka pierwszego ćwierćwiecza III RP. Dopiero od dwóch lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, ma się dobrze i przynosi owoce - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że ważny jest dialog i współpraca ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Temu służyć ma Rada Dialogu Społecznego.

Nie chcemy Unii Europejskiej dwóch prędkości

Premier oświadczył, że Polska nie chce Unii Europejskiej dwóch prędkości. Mateusz Morawiecki mówił, że Europa wciąż wychodzi z kryzysu finansowego, który wybuchł 10 lat temu. Teraz Stary Kontynent szuka nowych dróg i idei oraz jednocześnie waży się przyszłość projektu europejskiego - mówił premier. - Nie chcemy znowu podziałów i pozostawiania niektórych w tyle, nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych - podkreślał Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że coraz częściej w Unii "ktoś otrzymuje fory i to nie słabszy, lecz silniejszy". - To jest nie w porządku - ocenił premier.

Program Przyjazna Polska - cykl ułatwień dla seniorów

Premier zapowiedział wieloletni program ułatwień dla seniorów. Mateusz Morawiecki podkreślał, obecnie wielu niepełnosprawnych nie może funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego zapowiedział dalszą pomoc rządu dla seniorów i emerytów. Program Przyjazna Polska ma usuwać bariery infrastrukturalne i prawne utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa. - Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą czy biegiem na 3000 metrów z przeszkodami - podsumował premier.

Będą kolejne zmiany w edukacji i polskiej nauce

Mateusz Morawiecki podkreślał, że reforma edukacji będzie kontynuowana, ale tym razem z naciskiem na szkolnictwo branżowe, bo takie są potrzeby rynku. Jak podkreślił, 65 procent obecnych uczniów będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie powstały. Premier Morawiecki zapewniał, że zrobi wszystko, by młodzi, którzy dotąd musieli emigrować za pracą - czyli pokolenie straconych szans - mogli znaleźć godną pracę w Polsce z wysokim wynagrodzeniem. - Wierzę, że będzie to pokolenie odzyskanych szans - zapewniał szef rządu.

Utrzymaniu naukowców w Polsce ma z kolei służyć reforma nauki, w tym instytutów badawczych. Ponadto, nauka w większym stopniu niż dotąd musi stwarzać podstawy do rozwoju naszej gospodarki. Na naukę nie można jednak patrzeć wyłącznie pod kątem korzyści gospodarczych - zastrzegł premier. Jego zdaniem, równie ważna jest formacja elit narodowych przez uczelnie. Wielu najzdolniejszych naukowców emigruje, dlatego w budżecie będą środki na rozwój uczelni, w tym uczelni regionalnych.
Premier Morawiecki zapowiedział też, że ważną rolę będzie pełniło cyberbezpieczeństwo. Cyberprzestrzeń to współczesne pole walki - mówił szef rządu.

NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa

Mateusz Morawiecki powiedział, że NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone naszym głównym sojusznikiem.. Mateusz Morawiecki powiedział, że chce, aby Polska wykorzystała potencjał armii do wzmocnienia przemysłu. Zapowiedział, też, że będziemy kontynuować zbliżanie krajów naszego regionu. - Odnosi się to zwłaszcza do Grupy Wyszechradzkiej oraz inicjatywy Trójmorza. Chcielibyśmy wrócić też do prawdziwego, strategicznego partnerstwa na wschodzie, planujemy pogłębić nasze relacje z Ukrainą, Litwą czy Gruzją i nadać im nową jakość, chociaż do tanga trzeba dwojga - mówił premier.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego rząd będzie ściśle współpracował z Polonią i bronił dobrego imienia naszego kraju za granicą. - Polska to nie tylko obywatele mieszkający w Polsce, to także Polacy rozsiani po całym świecie, których oby jak najwięcej powróciło. Będziemy w tym celu wzmacniać programy repatriacyjne. Jest nas 60 milionów na całym świecie i mamy obowiązki wobec wszystkich Polaków, a oni mają obowiązki wobec Polski - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że celem jego rządu będzie zachęcenie do powrotu do ojczyzny jak największej liczby Polaków.

Mikro, małe i średnie firmy

Mateusz Morawiecki powiedział, że sercem filozofii gospodarczej rządu PiS są mikro, małe i średnie firmy, które dają utrzymanie milionom Polaków. Zapowiedział, że wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze z Konstytucją Biznesu na czele. Dodał, że dla małych i średnich przedsiębiorców ma ważne przesłanie - "wszyscy uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych zasad konkurencji".

Premier zaznaczył, że dla przedsiębiorców ważne są sprawne i sprawiedliwe sądy. - Bez państwa i jego instytucji wolny rynek nie obroni się przed korupcją, przed wyłudzeniami podatków, przed monopolami czy przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy, również bez sprawnych sądów uczciwy przedsiębiorca nie ma szans na walkę z mafiami - podkreślił.

Apel o jedność i wspólnotę

Premier zakończył expose apelem o jedność i wspólnotę. Przez ponad godzinę Mateusz Morawiecki wygłaszał przed posłami program swoich rządów. Szef rządu mówił o konieczności pojednania w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. - Niech ten wigilijny stół nie będzie jak barykada. Niech będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli - apelował. Premier mówił też, że tego samego życzy posłom opozycji.

Mateusz Morawiecki nawiązał także do obchodów 100-lecia niepodległości i mówił, że politycy II Rzeczpospolitej mieli dużo poważniejsze spory, ale potrafili się porozumieć. Jego zdaniem, obecni politycy powinni "na nowo odnaleźć to, co ich łączy" i "obniżyć temperaturę sporu politycznego". Premier mówił, że czas odrzucić podziały, a Polacy powinni być "jedną, biało-czerwoną drużyną"

 

Debata po expose

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ważnym sukcesem gospodarczym rządu PiS jest utworzenie w tym roku 230 tysięcy miejsc pracy w przemyśle. Szef rządu odpowiadał w Sejmie na pytania posłów podczas debaty po jego expose. Powiedział, że drugim sukcesem gospodarczym rządu PiS po uszczelnieniu systemu podatkowego, jest utworzenie w tym roku 230 tysięcy miejsc pracy w przemyśle. W całej Unii w tym czasie powstało 354 tysiące. Na dwa trzy nowe stanowiska pracy przy produkcji powstały więc w naszym kraju. Podkreślił, że inwestorzy z całego świata przychodzą do Polski.

Pytania posłów dotyczyły między innymi inwestycji w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że zaczęły one rosnąć. Trend jest pozytywny, jest dobry - dodał.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów. Skład rządu zmienił się niewiele. Mateusz Morawiecki będzie premierem i nadal ministrem rozwoju i finansów. Jego poprzedniczka Beata Szydło zostaje trzecim wicepremierem - obok Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego i Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Informacyjna Agencja Radiowa

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką