Logo Radio Łódź

Odznaczeni "Za Zasługi dla Miasta Łodzi". Wśród nich Trubadurzy

Łódzcy społecznicy, nauczyciele i artyści zostali laureatami Odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi". Wyróżnienia przyznano z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

W sumie przyznano osiemnaście odznaczeń. (Fot. Agata Gwizdała)

Odznaczenia przyznawane są dwa razy do roku na mocy uchwały łódzkiej Rady Miejskiej. - Otrzymują je zazwyczaj osoby ze świata kultury, naukowcy, społecznicy. Wszyscy, którzy są ambasadorami naszego miasta, którzy na co dzień robią więcej niż to wynika z ich obowiązków zawodowych - mówi przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak.

Wśród odznaczonych znaleźli się między innymi członkowie zespołu Trubadurzy, który powstał w Łodzi w 1964 roku. - Nie może być nic piękniejszego niż zostać odznaczonym w naszym mieście. Tu wszystko się zaczęło i tu niebawem będziemy świętować nasz jubileusz 50-lecia. Szybko to zleciało - mówi perkusista zespołu Marian Lichtman.

Posłuchaj krótkiej rozmowy z Trubadurami:

Zobacz sylwetki wszystkich odznaczonych

"Za Zasługi dla Miasta Łodzi":

 1. Barbara Janina Bartczak – pani Barbara Bartczak jest emerytowanym nauczycielem. Całe swoje życie ofiarowała łódzkim dzieciom, również będąc na emeryturze jako społecznik zajmuje się pomocą – szczególnie najmłodszym łodzianom i seniorom. Wspiera seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 37 i Jaracza 34, a także mieszkańców Śródmieścia. Od 2006 roku realizuje się również w Radzie Osiedla Śródmieście-Wschód – w poprzedniej kadencji jako jej przewodnicząca, a w obecnej jako członek Zarządu Osiedla. Od wielu lat pani Barbara Bartczak jest wolontariuszką Stowarzyszenia Inicjatyw Rozsądnych Polaków. Za swoją działalność otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
 2. Elżbieta Teresa Błaszczyk – pani Elżbieta Błaszczyk jest nie tylko nauczycielem, ale też instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego oraz zastępcą komendanta Hufca Łódź-Bałuty „Promienistych”. Swoje życie zawodowe i społeczne poświęciła łódzkim dzieciom i młodzieży oraz przybliżaniu im ich małej ojczyzny – Łodzi. Przygotowuje i prowadzi programy hufcowe obejmujące m.in. wychowanie patriotyczne, edukację ekologiczną, sportową, kulturalno-artystyczną, turystyczną, prozdrowotną, obywatelską, europejską czy w zakresie praw człowieka. Pani Elżbieta Błaszczyk jest propagatorką sportu, tańca ludowego i nowoczesnego oraz przygotowuje swoich uczniów do konkursów recytatorskich związanych z naszym miastem.
 3. Andrzej Eugeniusz Boroń – pan Andrzej Boroń jest inżynierem-energetykiem, racjonalizatorem i autorem wielu nowych rozwiązań technicznych w energetyce. Był dyrektorem elektrociepłowni EC1 i EC3. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, a także jednym z założycieli Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i członkiem Rady Izby. Pan Andrzej Boroń od zawsze interesował się historią Łodzi i energetyki łódzkiej, na temat której opublikował szereg artykułów. Pomógł odnaleźć 2,5 tys. fotografii dokumentujących historię Elektrowni Łódzkiej, które wykorzystano w wystawie zorganizowanej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Za swoją społeczną działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi.
 4. Krzysztof Frątczak – pan Krzysztof Frątczak jest z zawodu elektroenergetykiem, ale powszechnie znamy go jako członka Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Łódzka i byłego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK. Prowadził szereg działań na rzecz ochrony pracowników. Jako działacz opozycji m.in. organizował struktury związkowe „S” i hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych. Współorganizował i koordynował Tajną KZ „S” we wszystkich zajezdniach MPK. Jako członek Tajnego Zarządu Regionu był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Był pomysłodawcą i współorganizatorem struktur poziomych „S” w regionie łódzkim.
 5. Jacek Janusz Górski – pan Jacek Górski jest nauczycielem w szkole i trenerem w Klubie Sportowym „20”. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia w zapasach. Był członkiem kadry narodowej w zapasach i wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Był wychowawcą wielu pokoleń sportowców, którzy odnosili sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Gimnazjum nr 2. Dzięki wsparciu pana Jacka Górskiego wielu zawodników, pomimo trudnego życiowego startu, osiągnęło sukces nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Za Zasługi dla Sportu.
 6. Irena Wacława Jaros – pani Irena Jaros jest bibliotekarzem. W 1973 r. założyła bibliotekę dla pacjentów i pracowników Szpitala im. Pirogowa. W latach 1994-1998 pełniła funkcję radnego Rady Miejskiej. Pani Irena Jaros od lat zajmuje się działalnością charytatywną, a szczególnie na rzecz dzieci. Angażuje się w takie inicjatywy, jak Pogotowie św. Mikołaja czy letnie kolonie dla dzieci samotnych matek. W 1995 r. wspólnie z Markiem Edelmanem założyła Bank Żywności w Łodzi, którym kieruje. Od 13 lat wspólnie z Fundacją Równe Szanse prowadzi programy aktywizacyjne, pomocowe i edukacyjne dla mieszkańców Łodzi. W 1999 r. została laureatką Nagrody Miasta Łodzi. Ponadto, została w 2012 r. wyróżniona Medalem „Serce Dziecka”. Za swoją działalność otrzymała także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 7. Wiesław Sławomir Kowalewski – pan Wiesław Kowalewski jest muzykiem, piosenkarzem i kompozytorem. W 1963 r. wraz z Jerzym Krzemińskim, Krzysztofem Krawczykiem i Marianem Lichtmanem założył zespół Trubadurzy, którego utwory stały się przebojami. Trubadurzy od zawsze byli identyfikowani z naszym Miastem. Dziś pan Wiesław Kowalewski jest współliderem zespołu oraz animatorem wielu inicjatyw artystycznych związanych z łódzkim środowiskiem muzycznym i sportowym. Skomponował hymn łódzkiego Klubu Żużlowego „Orzeł”. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2011 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 8. Waldemar Julian Kowalski – pan Waldemar Kowalski jest z zawodu technikiem mechanikiem oraz wolontariuszem w Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta Koło Łódzkie, w Stowarzyszeniu Rodzin Patologicznych „Wielbłąd”, a także w Stowarzyszeniu „Wychowam cię sam”. W 2006 r. założył Fundację Waldiego „Serce na Dłoni”, której głównym celem jest pomoc ludziom bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i uzależnionym. Pan Waldemar Kowalski współpracuje też z młodzieżowym klubem sportowym Metalowiec. Promuje zajęcia sportowe wśród osób niepełnosprawnych.
 9. Henryk Krawczyk – pan Henryk Krawczyk jest z zawodu emerytowanym tapicerem-dekoratorem, ale jest także społecznikiem związanym z Rudą Pabianicką. Od 1974 r. pracował w Komitecie Osiedlowym, a następnie – do ubiegłego roku – był członkiem Rady Osiedla Ruda. W 1990 r. otrzymał Honorową Odznakę Miasta Łodzi za zasługi dla Województwa Łódzkiego. Jest działaczem w Klubie Sportów Wodnych „Łódź-Ruda”. Był jednym z inicjatorów działań reaktywacji Stawów Stefańskiego i powrotu zajęć żeglarskich na największym zbiorniku wodnym w mieście.
 10. January Krzysztof Krawczyk – pan Krzysztof Krawczyk jest piosenkarzem, kompozytorem, muzykiem, współzałożycielem zespołu Trubadurzy. Jako gitarzysta i wokalista stworzył z Trubadurami wiele przebojów. Pan Krzysztof Krawczyk nagrał 108 płyt – nie licząc nagrań z Trubadurami, otrzymał rozliczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach w Polsce i Europie, odbył kilka tournee zagranicą, a w 2000 r. wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II, Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi. Sukcesy zespołu Trubadurzy sprawiły, że należał obok Czerwonych Gitar do najbardziej popularnych grup bigbitowych w Polsce, jednoznacznie kojarzonych z Łodzią. Pan Krzysztof Krawczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 11. Marian Lichtman – pan Marian Lichtman jest łódzkim muzykiem i kompozytorem, założycielem zespołu Trubadurzy. Jest propagatorem Łodzi jako miasta kreatywnego, sprzyjającego rozwojowi kultury muzycznej. Zawsze podkreśla łódzki rodowód zespołu Trubadurzy. Występował też w zespole Red Square czy koncertował z Milesem Davisem. Nagrywał w studiu legendarnego zespołu ABBA. Prowadził własny klub, w którym odbyło się wiele koncertów. Pan Marian Lichtman został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 12. Wiesław Jerzy Maciejewski – pan Wiesław Maciejewski jest pracownikiem samorządowym, ale też działaczem niepodległościowym i współzałożycielem Stowarzyszenia „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989”. Organizuje pomoc dla osób zasłużonych w odzyskaniu niepodległości Polski i koordynuje na Region Łódzki projekt Encyklopedii Solidarności. Był uczestnikiem strajków studenckich na Uniwersytecie Łódzkim w 1980-1981 r. Współorganizował drukarnię strajkową czy akcje plakatowe i ulotkowe m.in. w obronie więźniów politycznych. Pan Wiesław Maciejewski był wydawcą i organizatorem kolportażu podziemnej prasy. Współpracował z łódzkim oddziałem Pomarańczowej Alternatywy jak również PPS-u.
 13. Wojciech Makówka – pan Wojciech Makówka jest nauczycielem i trenerem w Klubie Sportowym „Dragon”, asystentem kadry olimpijskiej szabli kobiet seniorów. Co więcej, jest wychowawcą medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii juniora młodszego i juniora, a także miał pod opieką medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych szabli kobiet i mężczyzn. Od 1985 do 2004 r. był związany z łódzkim Włókniarzem.
 14. Zbigniew Marek Natkański – pan Zbigniew Natkański był organizatorem i członkiem komitetu strajkowego w Uniwersytecie Łódzkim, który doprowadził do rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był aktywnym działaczem podziemnych struktur „Solidarności”. Należał do największych kolporterów niezależnych druków wychodzących poza zasięgiem cenzury. Współuczestniczył w zakładaniu Łódzkiego Oddziału Kultury Niezależnej. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia „Związek Weteranów III Konspiracji 1956-1989”, współpracownikiem Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota”, członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Walki Pamięci i Męczeństwa oraz prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Łodzi. Jako dziennikarz jest autorem lub współautorem wielu artykułów i filmów dokumentalnych o dziejach Łodzi i jej mieszkańców.
 15. Ryszard Janusz Poznakowski – pan Ryszard Poznakowski jest muzykiem i kompozytorem, współzałożycielem zespołu Trubadurzy. Trubadurzy byli i są najbardziej rozpoznawalną w kraju marką artystyczną Łodzi, skutecznie promującą łódzkie środowisko. Po odejściu z zespołu okazjonalnie koncertuje z Trubadurami w kraju i zagranicą rozsławiając Łódź jako miasto sprzyjające rozwojowi kultury muzycznej. Tworzył utwory muzyczne dla wielu polskich wykonawców. Poza działalnością muzyczną pan Ryszard Poznakowski przejawia dużą aktywność społeczną. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 16. Wielisława Kazimiera Rogalska – pani Wielisława Rogalska jest prezesem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. Od lat działa na rzecz osób bezdomnych, ofiar przemocy, dzieci z ubogich rodzin i tych z problemami. Prowadzi dwa schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownię, dom dla kobiet z dziećmi, mieszkania readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności, autobus z gorącymi posiłkami oraz ogrzewalnie. Współpracuje z Fundacją Równe Szanse oraz Biurem Rzecznika Osób Kierowane przez nią Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało za swoją działalność Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.
 17. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Łodzi, powstałą w 1990 r. Jej celem jest wspieranie działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Od 20 lat jest inicjatorem i twórcą systemu stypendialnego dla zdolnych, lecz niezamożnych uczniów. Co więcej, jest też jest inicjatorem i twórcą systemu nagród dla najlepszych, innowacyjnych nauczycieli. Organizacja pomaga także w wyposażaniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne łódzkich szkół. Ponadto, prowadzi niepubliczną bursę szkolną oraz uczestniczy w wypracowywaniu dobrych praktyk współpracy samorządów z sektorem obywatelskim. Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
 18. Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” zrzesza 1600 członków rodzin przedwojennych policjantów, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 r. przez NKWD. Celem jego działania – obok integracji środowiska rodzin policjantów poległych w czasie II wojny światowej – jest przyczynienie się do poznania historii Policji Państwowej, szczególnie na terenie województwa łódzkiego, ukazanie prawdy o patriotycznych działaniach policjantów oraz upamiętnienie ich czynów. Stowarzyszenie to jest jedną z trzech tego typu organizacji w kraju oraz bezpośrednim spadkobiercą Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” powołanego do życia w 1929 r. Jego działalność była skoncentrowana przede wszystkim na pomocy charytatywnej i wychowawczej dla osieroconych dzieci z rodzin policyjnych oraz pomocy wdowom.

ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, WIĘCEJ INFORMACJI Z ŁODZI I REGIONU 
ZNAJDZIESZ W DZIALE "WIADOMOŚCI". KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

 

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką