Logo Radio Łódź

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Radia Łódź S.A.

Regulamin serwisu internetowego Radia Łódź S.A.

 

§ 1

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z serwisu internetowego Radia Łódź dostępnego pod adresem: https://www.radiolodz.pl.
 2. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych zmian i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem przeglądania Serwisu należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Regulamin stosuje się do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów Radia Łódź, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.
 
§ 2
Definicje Regulaminu
 1. Regulamin - niniejszy regulamin;
 2. Serwis - serwis internetowy Radia Łódź znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.radiolodz.pl. stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Radio Łódź;
 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Radio Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu;
 5. Profil - zbiór informacji, danych osobowych dot. Użytkownika, przekazywanych automatycznie do Serwisu.
§ 3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 
1. Administratorem Serwisu jest Radio Łódź.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści
     informacyjnych, kulturalnych oraz rozrywkowych.
3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń
    pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów
    internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z
    najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”).
4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości
    funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej
    stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika.
5. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych w Regulaminie warunków
    korzystania z Serwisu, a wszelkie czynności podejmowane przez Użytkownika dokonywane są na
    jego wyłączną odpowiedzialność.
6. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies".
7. Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności
    dostępnej na stronie internetowej Radia.
§ 4
Usługi
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość przeglądania informacji prasowych, zasobów materiałów audialnych oraz filmowych, udostępnionych przez Radio Łódź.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
3. Zakres dostępu oraz sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, może być w każdym czasie zmieniany przez Administratora.
§ 5
Zasady korzystania z Serwisu
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu w celach sprzecznych z warunkami Regulaminu, a także sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zarówno układy treści zawarte na stronach internetowych Radia Łódź, jak i poszczególne ich części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy
      o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.).
 1. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 2. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy stron zobowiązani są do przestrzegania prawa oraz do nienaruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych innych osób.
 4. W przypadku użytkowania strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, w stosunku do osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z przepisów o odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
§ 6
Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie
   usterek Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres:
    admin@radiolodz.pl
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym
    niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
3. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja
    dotyczy usterek wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do
     wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu
     lub bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie
     za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej
     osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
§ 7
Odpowiedzialność Administratora
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność
Administratora za:
1) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
3) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu;
4) utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, usterką sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
2. Administrator nie może udostępnić w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie oraz zobowiązuje się do ochrony ww. danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 
§ 8
Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora.
 2. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od przeglądania Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
§ 9
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia w Serwisie Radia Łódź.


Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką Polityka plików cookies